Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze doradcy zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki