☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor Ochrony Danych

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD) – Pani Joanna Kaźmierczak.

Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:

 • przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,

 • oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO – czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest bezpośrednio stosowane od dnia 25.05.2018 r.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 • adres poczty elektronicznej: ochronadanych@up.gov.pl

 • nr tel. 89 522 79 00

 • adres do korespondencji (adres siedziby administratora):

        Joanna Kaźmierczak
        Inspektor ochrony danych
        Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
        ul. Glowackiego 28, 10-448 Olsztyn
 

Zadania Inspektora Ochrony Danych

 1. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Zasada ta wymaga od IOD ustalania priorytetów w swojej pracy i koncentrowania się na aspektach pociągających za sobą większe ryzyko w zakresie ochrony danych osobowych.

 2. Zadania inspektora ochrony danych zostały określone w art. 39 RODO.

 3. Inspektor ochrony danych pełni również rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO.

 4. Inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki pod warunkiem, że nie będą one powodowały konfliktu interesów.

 5. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego.

Wytworzył:
WUP w Olsztynie - Krzysztof Ejsymont
(2018-05-25)
Udostępnił:
Marek Bals
(2018-05-25 12:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Ejsymont
(2018-10-17 13:05:50)
 
 
liczba odwiedzin: 3334263

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X