☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Piątek 30.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystanie

Zgodnie z art. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej – w przypadku informacji udostępnianych przez Wojewódzki Urząd Pracy są one następujące:
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
 3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z centralnego repozytorium informacji publicznej albo z pominięciem procedury wnioskowej. 
 
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
 
 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się m.in. w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
 3. Wniosek  rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 22 ust. 2).
 4. Po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie:
 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania 
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę.
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 • Wnioskodawcy w terminie 14 dni przysługuje do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
 
Opłaty za ponowne wykorzystywanie
 
 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie jest bezpłatne. 
Wytworzył:
WUP w Olsztynie - Zdzisław Szczepkowski
(2016-09-28)
Udostępnił:
Fuśnik Marcin
(2016-09-28 10:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Fuśnik Marcin
(2016-09-28 12:24:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 734765