☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Piątek 30.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny jednostki

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działającą w formie samodzielnej jednostki budżetowej. Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu polityki rynku pracy, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1100 ze zm.) oraz inne zadania powierzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wytworzył:
WUP w Olsztynie - Anna Dobrzyńska
Udostępnił:
Fuśnik Marcin
(2010-04-09 10:42:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Bals Marek
(2021-08-19 11:46:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 734765